Dofinansowanie na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim

Instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów fotowoltaicznych i falownika. Panel fotowoltaiczny składa się z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i umieszczone w obudowie. Ogniwa tworzone są z mono albo polikrystalicznego krzemu, który posiada efekt fotoelektryczny, który przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, to jest na prąd stały. Falownik przeobraża prąd stały w prąd przemienny, to znaczy na taki, który jest w gniazdkach. Tak wyprodukowany prąd może być przez nas wykorzystywany od razu, rozliczany w systemie opustów ze sprzedawcą energii elektrycznej albo magazynowany.

Informacje w oparciu o stronę instalatora Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

Na dofinansowanie czego możesz liczyć w Pruszczu Gdańskim?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć pismo o dotację na zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych o mocy w przedziale 2-10 kW, wyłącznie na potrzeby własnego domu. Ostateczna kwota jaką można otrzymać to 30% kwoty brutto zakupu i montażu urządzeń – maksymalnie 3 000,00 zł.

W dodatku w Pruszczu Gdańskim można również składać prośby na dofinansowanie kupna oraz montażu pompy ciepła. Tutaj podobnie jak w przypadku ogniw fotowoltaicznych można dostać do 30% kosztów inwestycji – maksymalnie 4 000 zł.

Prośby standardowo omawiane są zgodnie z kolejnością dostarczania pism do czasu, aż środki pieniężne będą rozdysponowane.

Jakie są zasady otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dotacja na fotowoltaikę może być przyznana tylko na fabrycznie nowe urządzenia, które spełniają normy i są dopuszczone do wykorzystywania w Polsce.

Dotacja na instalację fotowoltaiczną w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na odrestaurowanie lub zwiększenie mocy systemu i instalacji, zakup urządzeń używanych, zapłacenie za transport albo na pokrycie kosztów zakupu pomocniczego wyposażenia, które miałoby prowadzić do odświeżenia albo modernizacji istniejących maszyn oraz instalacji.

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć dokument, który potwierdza, że jesteśmy właścicielami nieruchomości, na której ma być zamontowana instalacja. To może być dla przykładu wydruk księgi wieczystej. Całkowity wniosek o chęć otrzymania dofinansowania trzeba dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, ze wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami, w biurze podawczym Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ewentualnie wysłać pocztą. W sytuacji kiedy zostanie złożony niekompletny wniosek, wnioskodawca otrzymuje prośbę o odesłanie wniosku bez braków w ciągu tygodnia. Petycje, które nie będą skompletowane w ustalonym czasie nie będą analizowane. Niestety nie da się otrzymać dofinansowania zarówno na panele fotowoltaiczne jak i na pompę ciepła.